Geschiedenis

Omstreeks 1983 werd het eerste biljarttoernooi georganiseerd door �stichting Heerhugowaard�, dat bestond uit Ben Tobé, Jan Hulsen en Jan Oudeman, in de volksmond lange Jan geheten. In nauwe samenwerking met de uitbaters van café  de Swan en café Marl�ne werd daar om beurten jaarlijks het Heerhugowaards biljarttoernooi gespeeld.

Na 10 jaar raakte het toenmalige bestuur verdeeld en kwam er een einde aan het biljarttoernooi van Heerhugowaard. Dit vonden de vele biljartliefhebbers van Heerhugowaard erg jammer want velen keken altijd uit naar deze happening waar gestreden werd om de titel maar waar ook sociale contacten gelegd konden worden.  Het was voor de oudere deelnemers een terugkerende re�nie geworden waar naar uit gekeken werd!

Door de situatie die toen ontstond kwam er een noodbestuur om het toernooi nieuw leven in te blazen. Het noodbestuur werd gevormd door onder meer Karel Hulspas, Piet Beers, Joop Dekker en Ton van Waardenburg. Wedstrijdsecretaris was toen Wolter van Dijk.

Heerhugowaard was in 1993 rijk aan een groot aantal biljartclubs en verenigingen die haar thuishonk vonden in cafés, buurtcentra, sportkantines en clubjes bij mensen thuis.

Dit noodbestuur dat tot een bestuur werd gevormd wilde meer biljartliefhebbers van Heerhugowaard bij het toernooi betrekken. Zo gebeurde het dat het toernooi ook plaats vond op locaties als café Bleeker, café de Viersprong, cultureel centrum de Schakel en sporthal Noorderend om de plaatselijke biljarters van dat etablissement ook in het toernooi te betrekken. Later werd daar ook biljartcentrum Millers aan toegevoegd.

Het biljarttoernooi Keu-ze 93 was een terugkerende evenement  geworden en zag zijn hoogtepunt toen er 380 deelnemers aan deelnamen! In die tijd gebeurde het dat de uitbaters er een tent bij moesten zetten om alle deelnemers te kunnen herbergen!

Ook het jeugdbiljarten kreeg de aandacht dat onder leiding stond van Hans Bellers. De jeugd diende in tenue te verschijnen om hun wedstrijden te spelen. Naast het jeugdbiljarten was er ook een plek voor G-biljarters gekomen. Voor deze mensen was dit altijd een feestje om te strijden voor een medaille en beker!

De naam Keu-ze'93  heeft twee betekenissen in zich. De eerste betekenis is enerzijds een verbastering van de uitdrukking "biljart ze!" en anderzijds dat het biljartspel wordt gespeeld met een (biljart) keu. In plaats van "biljart ze!" kun je ook spreken van "keu ze jongens!". De tweede betekenis geeft de naam van de biljartstok (keu) aan in combinatie met de aanmoediging tot beoefening ervan, het sociale aspect om deel te nemen aan de biljartsport. De naam van Keu-ze 93 werd bedacht door Tess Hesp Schipper die als winnaar van de vele inzendingen gekozen werd.

Vanaf 2009 kende de biljartsport helaas een teruggang in populariteit onder de jeugd en brak de vergrijzing onder de oudere deelnemers aan. Dit werd ook voelbaar in de opkomst van deelnemers aan Keu-ze 93 dat minder werd. Om de teruggang van deelnemers een halt toe te roepen werd er in 2011 voor het eerst een open kampioenschap georganiseerd. Biljartliefhebbers van buiten Heerhugowaard konden zich nu ook inschrijven en deelnemers hoefde geen lid meer te zijn van een biljartvereniging.

 

Keu-ze'93 heeft op dit moment twee ereleden te weten Piet Knol en Joop Dekker. Piet werd erelid vanwege zijn verdienste voor de stichting. Joop Dekker is sinds 2016 erelid van Stichting Keu-ze'93. 

Vanaf 2014/2015 heeft de jongere garde van het huidige bestuur het stokje overgenomen om de biljartsport weer onder de aandacht te brengen bij de mensen in Heerhugowaard en omstreken. Het nieuwe bestuur wil graag meegaan in de ontwikkelingen van deze tijd. De nieuwe website en facebook zijn hier een voorbeeld van. Biljartliefhebbers kunnen zich online inschrijven voor het biljarttoernooi en de uitslagen van het toernooi staan er ook op vermeld.

 

Overall Winnaars  -

2016 Kees Tesselaar
2017 Bob Molenaar
2018 Sjaak v.d. Gracht 
2019 Ad Molenaar
 
 
   
   
   
   


SPONSOREN
Beers
De swan
Sjaak Knijn
Urma Print
biljartcentrum hhw
Worldwebdesign
Vinoci
Jade
Tesselaar Makelaardij
STanza
Koos Rood
DOP
harm en es
Feller biljart
Tabaksshop
Groenveld Project Service
Marco en Brigitte
Fietsvoordeelshop
Dirkmaat
Sprenkeling Interim Finance
colors home borst
Nice2Have
Webdesign en realisatie: Worldwebdesign